Catalunya, Balears, Navarra i la Comunitat Valenciana coordinaran esforços cap a un model de depòsit d’envasos propi

Catalunya, Balears, Navarra i la Comunitat Valenciana coordinaran esforços cap a un model de depòsit d'envasos propiCatalunya, Balears, Navarra i la Comunitat Valenciana coordinaran esforços cap a un model de depòsit d'envasos propi

La jornada Tornar el casc 2.0, organitzada per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha servit per a visualitzar l’interés de distintes comunitats autònomes per l’impuls del Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn d’envasos (SDDR). També ha reflectit la confluència en l’enfocament d’una problemàtica comuna en matèria de residus i el propòsit de resoldre’ls amb mesures d’economia circular com és el SDDR, enfocat a convertir els residus en recursos i primar, per este orde, la seua reducció, reutilització i reciclatge.

La Generalitat catalana ha mostrat, a través del director general de l’Agència de Residus, Josep Maria Tots, iniciatives adoptades amb anterioritat, com la implantació real i temporal d’un SDDR d’envasos de begudes a Cadaqués, ja en 2013, però també projectes en marxa com l’estudi de viabilitat d’un SDDR per a envasos d’un sol ús. Es tracta d’un estudi que ha de ser entregat al desembre i que suggerix com a import de referència un depòsit de 10 cèntims, de cara a la possible implantació de SDDR d’envasos de begudes a Catalunya.

Tots ha plantejat, així mateix, l’adequació de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos a la llum de la Directiva 2008/98 de residus i de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats i la cooperació amb altres comunitats autònomes en la gestió de residus.

Esta ha sigut la tònica plantejada pels representants dels governs autònoms participants en la taula redona ‘Cartografia d’un canvi’, que el director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Joan Piquer, hi ha sitetizado amb l’anunci d’un treball conjunt de les quatre comunitats autònomes per a coordinar esforços en el camí cap a un model de SDDR propi de característiques semblants. Per la seua banda, la Comunitat Valenciana, ha subratllat, s’està movent i molt en matèria de residus.

La representant del Govern navarrés, Eva García, s’ha referit també a protocols de col·laboració entre comunitats autònomes per a l’avanç en el SDDR que ha considerat com un sistema complementari necessari per a assolir els objectius i els reptes que planeja la Unió Europea, en l’acció enfront del canvi climàtic, l’economia circular i la promoció de l’ocupació. Prèviament, la directora general de medi ambient navarra ha exposat les principals mesures del seu nou Pla de Residus 2017-27, entre les que figura la recollida selectiva de de materials i la valoració del SDDR, a través d’estudis de viabilitat i de la implantació d’experiències de referència en la comunitat autònoma. El Govern navarrés condideera el sistema un avanç en el compromís de consumidors, productors i gestors.

El director general d’Educació i Qualitat Ambiental i Residus de Balears, Sebastià Sanso, ha posat l’èmfasi en la condició de comunitat turística i marítima, com Catalunya i la Comunitat Valenciana, on els residus es disparen amb l’arribada de turistes i l’abandó d’envasos que pararan al mar constituïx “un problema de primera magnitud”. Després d’assenyalar com a prioritat escometre el problema de la gestió d’envasos, per a evitar el seu abandó, rebuig d’abocadors o incineració, ha explicat que el seu govern està immers en el procés d’estudi de la viabilitat tècnica i ambiental del SDDR en les illes, com a sistema útil i complementari dels actuals sistemes (SIG) per a aconseguir els resultats desitjats en matèria de reciclatge i aprofitament de materials.