El Consell aprova un conveni de col·laboració per al finançament del XXI Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola

El Consell aprova un conveni de col·laboració per al finançament del XXI Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de PeníscolaEl Consell aprova un conveni de col·laboració per al finançament del XXI Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola

El ple del Consell ha aprovat el conveni de col·laboració entre Culturarts Generalitat, la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Peníscola per a finançar la realització del XXI Festival Internacional de Música Antiga i Barroca de Peníscola.

Amb la firma d’aquest conveni, la Generalitat contribueix al finançament d’aquest festival de música per al qual Cultuarts Generalitat realitzarà una aportació de 40.000 euros dels pressuposts de 2016. A més, a través del conveni Culturarts Generalitat assumeix l’aportació de personal per a la gestió del festival, tant des del punt de vista tècnic com de l’artístic.

Aquesta actuació s’emmarca entre els objectius de la Generalitat d’impulsar la creació i realització per tot el territori de la Comunitat d’esdeveniments culturals de primer nivell que constituïsquen tant un punt de trobada d’especial interés dins del circuit nacional i internacional de festivals de música com un esdeveniment cultural per a la ciutat on es realitzen.

Per la seua banda, la Diputació de Castelló subvencionarà els costs del festival amb una aportació de 70.000 euros, el beneficiari de la qual serà Culturarts, que actuarà com a administrador, i assumeix la cessió del castell del papa Luna per a la celebració del festival, a més de fer-se càrrec de l’edició de material gràfic, com ara cartells i programes de mà.

Quant a l’Ajuntament de Peníscola, aquest participarà amb 36.900 euros, destinats a finançar l’espectacle piromusical celebrat durant el festival, i s’encarrega de donar suport al muntatge tècnic del festival.

La resta del pressupost previst, que apuja a un total de 152.000 euros, es completarà amb la recaptació per la venda d’entrades, la gestió de la qual ha realitzat Culturarts Generalitat, i altres possibles aportacions d’entitats públiques o privades.

Per al seguiment i control de les disposicions, el conveni estableix la creació d’una comissió mixta formada per un tècnic designat per cada una de les parts firmants.