Quique Castelló

Compromis per Almenara vota en contra d’uns pressupostos «plens de punts negres»

El 24 de desembre, el grup Compromís per Almenara va organitzar  una assemblea oberta al Molí d’arròs per informar al poble de la decisió de votar en contra dels pressupostos per al 2016, presentats al Ple extraordinari el darrer dimarts.
Els regidors del grup Compromís , Robert i Carmen han explicat que no es pot votar a favor d’uns pressupostos plens de punts negres, amb manca de concreció, amb massa continuïtat de despeses exagerades i amb desigualtats que no corresponen a les necessitats reals.
En quant als punts negres s’ha assenyalat la manca de participació ciutadana en el seu disseny: “El poble ha de tindre l’oportunitat d’opinar alhora d’establir prioritats”, va dir la regidora del grup Compromís.
Partint de que no són pressupostos participatius es seguiren assenyalant tots els punts negres en el que el grup municipal no està d’acord per considerar-los inadequats per al bé del poble. Exemples de punts negres han estat els 100.000 € assignats per a despeses jurídiques; la partida de 20.000€ on baix l’etiqueta de “Publicitat, propaganda i participació ciutadana” s’amaga el diari Crònica, “diari de propaganda de l’equip de govern”, segons apuntà el regidor Robert Castelló . “ Aquest diari hauria d’obrir-se a tots els partits i totes les associacions del poble i ser la veu del poble , no de l’equip de govern”.
Un altre punt negre assenyalat pel grup Compromís és l’elevada despesa energètica associada a una absència de responsabilitat per reduir-la: “L’edifici de l’ajuntament té assignada una despesa de 65.000€ , per segona vegada al Ple hem demanat que aquest equip de govern invertisca en estudis i plans de millora d’eficiència energètica  i no ho han contemplat als pressupostos, al•legant que la inversió en reducció és a voltes poc profitosa”, va explicar Carmen San Onofre.  Un altre exemple de punt negre és la manca de concreció dins de l’apartat d’inversions reals. “Els pressupostos inclouen “arreglos en el Pabellón Mercado” i no són capaços de concretar al document quines són les millores i quina és la quantitat assignada, quan es tracta d’una demanda molt recent i necessària la de millorar l’edifici del mercat”, va argumentar Robert Castelló.
Finalment, després de seguir enumerant els punts negres del pressupost, Quique Castelló, secretari general de Joves per Compromís i membre del col•lectiu,  assenyalà que el grup Compromís seguirà treballant per aconseguir uns pressupostos participatius i també va recordar als assistents que el document dels pressupostos es troba a disposició pública perquè qualsevol almenarenc/a puga consultar-lo , informar-se i fer les preguntes o al•legacions oportunes.

Quique Castelló

Ir arriba