El misteri, insigne de la música valenciana

Jose Rico, Elche News

Estic content i orgullos, si. Ho estic per varis motius. Per ilicitanisme i per valencianisme. Per abdos coses. Perque soc ilicità pero tambe valencià. I llogicament, pel fet de que a una entitat ilicitana i tan admirada per mi com el Patronat del Misteri , se li haja reconegut fora de casa la seua calitat, el seu valor, els seus merits i la seua aportacio a la musica valenciana. I molt mes satisfet i orgullos estic perque, el premi que la Molt Ilustre Academia de la Musica Valenciana li va concedir i entregar al nostre Misteri o Festa com a la joya mes sublime i Patrimoni de l’ Humanitat Immaterial o Intangible per transmisio oral, posseïx la categoria i dignitat de “Insigne de la Musica Valenciana” per la seua “meritoria llabor realisada en pro de la musica i dels musics valencians”.

Aço significa molt. Es un reconeiximent que calia, que tocava i que el Misteri i el seu Patronat no tenien encara. Se’ls devia. El premi supon admetre o reconeixer que, el Misteri, ademes de ser un simbol d’identitat local o ilicità, tambe es un signe identitari autonomic o valencià. Al mateix temps, al haver-li donat el premi s’aceptà que el Misteri es, per antonomasia, la mes antiga i mes important obra musical de la cultura valenciana –es una macro obra– estant per damunt d’ atres manifestacions musicals valencianes –micro obres– com: cant d’estil, balls, rondalles, colles, dolçaina i tabalet, bandes municipals de musica, corals, orfeons, etcetera.

Les distincions “Insigne de la Musica Valenciana” tenen un gran prestigi i venen concedint-se des de l’ any 2001 a personalitats, associacions i entitats musicals que han contribuït a difondre la musica valenciana autoctona de tots els temps o que han ajudat a l’ engrandiment i enaltiment del nostre patrimoni musical valencià. Evidentment, el Misteri reunix estes caracteristiques. I se mereix el premi.

El Misteri es per fi, “Insigne de la Musica Valenciana”. I com el Misteri es propietat del poble ilicità (custodi seu que l’ha guardat des de fa sigles celosament com un tesor) i per extensio, els ilicitans tambe som “insignes musicals valencians”.

Gracies, Valencia Ciutat. Gracies, Molt Ilustre Academia de la Musica Valenciana. Gracies, valencians.