Ixcà tu te vages i no tornes mai

Fallas de ValenciaImagen de las Fallas de Valencia

El dia dèneu de març apareixia en el diari El País, (yo ho llegí en l’edició digital), un artículo d’opinió d’un tal, Julio Máñez, (Juli Manyes, en valencià), i dic d’un, tal, i no d’un senyor, puix quan una persona diu el fem i tot que ell ha dit sobre les falles de Valéncia, els fallers, falleres, indumentària fallera, tradicions, costums… en el to que ho ha dit i clavant-se de la manera que ell s’haclavat en ma terra i en la festa gran de ma terra, pert la condició de ‘senyor’, i es queda a soles en la de, ‘tal’, i encara aixina em pareix massa, puix no es mereix res.

Ademés, este tal, demostra en el seu text, puix a lo que ha escrit ple d’insults i d’odi no se li pot nomenar artícul, molt clarament la seua incultura, ademés de que ni sap de lo que està parlant ni de llunt ni coneix la festa, i que a soles, com ya he dit, té un odi extrem cap a Valéncia i la seua festa gran, segurament perque de chicotet no ho deixaren fruir de la mateixa, ni de cap festa i sempre ha segut un reprimit.

Ara, que ya han passat les falles, que ya he fruït d’elles com tot bon valencià de pro i m’he repost un poquet de la mateixa, vullc dir-li quatre cosetes ad este tal… pero també m’agradariadir-li al diari El País una coseta important; si els artículs d’opinió elspagueu, deuríeu mirar millor a quí li esteu pagant i per qué tipo d’artícul. I si no els esteupagant, deuríeu d’observar la regla d’Or de no insultar a ningú baix cap concepte, i manco encara a una Comunitat española sancera, puix els insults a soles fan créixer mésinsults, i segur que a vosatros, diari El País, no vos agradaria escoltar que que tinc en ment i en boca a punt d’eixir, i no vaig a escriure per respecte als meus llectors, pero que segur vos podeu imaginar sense temor a equivocar-vos qué és.

Pero sí que vos vaig a dir una cosa als implicats en el diari El País Comunitat Valenciana, com cada pàgina la teniu farcida de publicitat, cada vegada que va una persona a llegir o contestar un artícul, són diners que vos están entrant en les arques en concepte de publicitat i segurament vos importa ben poc lo que diguen elsartículs en tal d’obtindre ingressos por publicitat… puix no senyors meus, hem de ser coherents i no manar a pastar fanc per quatre impressions de publicitat en la vostra pàgina web, a la festa gran de Valéncia, que està en la Comunitat Valenciana, Comunitat que vos està donant de menjar tots els dies. Això no diu moltes coses bones del diari, El País Comunitat Valenciana. No s’ha de mossegar la mà que et dona de menjar.

Tornant a tal, lo primer que li vaig dir és que si tant li desagrada la festa de les falles, lo que ha de fer és anar-se’n tot lo més llunt que puga de Valéncia, pero no en falles, sino sempre, i no torne jamai, puix no per molt astralejar sobre les festes en un text mal redactat i ple d’erros i d’insults, van a canviar estes per tu, ¡ni molt manco!

Ademés, tal, si enguany la festa fallera està proposta com a, Patrimoni Immaterial de l’Humanitat per al 2015, és perque s’homereix i perque l’Ajuntament de Valéncia, La Junta Central Fallera i la Generalitat Valenciana, decidiren que era de trellat de manar-ho, i no imagine que diràs que estes institucions i totes les persones que hi ha en elles implicades en este tema están equivocades. (Pero de tu no m’estranya res).

Ademés, la Consellera de Cultura, Maria José Català, comentà que es va a demanar eixe nomenament per a les nostres Falles, per tots els elements implicats en elles, la seua història i tradició, la realisació dels monuments fallers per part dels artistas fallers, els seus llibrets, la seua música, la seua indumentària i la seua relació en la pirotècnia. Segurament no ho saps, puix sembles prou incult, que les falles són una de les festes més conegudes i reconegudes a nivell mundial, i que reunixen en una mateixa festa, un bon grapat d’arts i activitats artístiques i lúdiques.

Ademés, tal, les falles de Valéncia, están declarades des de 1980, Festes d’InterésTurístic Internacional d’Espanya, i esta declaració la fan la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria i comerç d’Espanya, seguint uns requisits tals com l’antiguetat, l’arrelament popular, la participación ciutadana, la repercussió en els mijos de comunicació, l’hostage i els servicis turístics de les zones a on es desenrolla la festa, i com podràs vore Valéncia i les seues benvolgudes falles, no són ‘això molest’, sino que són un pou sense fi de cultura i tradició des d’un bon grapat de sigles.

En respecte al turisme, enguany les falles han aplegat a tindre vora de 1,5 millons de visitants, que han deixat en la nostra Comunitat Valenciana uns 100 millons d’euros, han donat treball durant prou de temps a millers de treballadors, i com veus, tal, són les nostres benvolgudes falles un verdader pou de generació de riquea, puix ademés durant tot l’any hi ha persones que están vivint d’estes festes des de moltes generacions arrere en treballs directes i indirectes, molt més encara els indirectes.

I comveig a que a soles parles sense saber qué estàs dient, i a soles meneja el teu cervell un odi incontrolat cap a la festa fallera, et vaig a allumenar més, encara que será com pegar-me colps contra una paret, dient-te que si busques en la web del Ministeri d’Educació Cultura i Deport del Govern d’Espanya en la seua Secció, todofp.es podràs comprovar que han aprovat el títul de, Tècnic Superior Artiste Faller i Construcció d’Escenografies, perque ser Artiste Faller no és cosa de minsa i molla, i s’ha de ser un molt bon professional, puix voràs tal, ser Artiste Faller no és qualsevol cosa. Ara, tal, em dius qué festa en Barcelona, Brusseles, París o Àmsterdam ha generat que de la festa ixca una professió de Tècnic Superior.

Veus, tal, quan u no sap de qué està parlant, lo millorés estar callat i no fer de riure als demés, com m’has fet de riure a mi quan he llegit el teu insultant text, upix he pensat, comdiu el dit, que d’a on no hi ha, no es pot traure.

Ara, en el pla popular, i yo soc valencià de breçol i ya estic vivint les falles més de mig sigle, te puc dir que tant sent faller com yo he segut, o sense ser faller, la gran majoria delsvalencians mos dona molta pena que les falles s’acaben i en quan es crema la nostra falla, o les falles en general, ya estem pensant en ilusió, cóm serà la falla de l’any pròxim i comencem a treballar i lluitar per ella, i això, tal, no té preu. I en pensar en la Cridà i en la Fallera Major de Valéncia comunicant al poble valencià que les falles han començat des de les Torres de Serrans, se m’aborrona el cos sancer.

Que es fa botelló, que la ciutat s’embruta, que els carrers es tallen durant uns dies, puix com en totes les festes de tots els racons del món en més o manco grau, yo he viajat prou i he pogut comprovar de primera mà lo que estic dient, igual tu, encara no has eixit del teu poble i no coneixe smés coses, i per això compares l’Ofrena de Flors a la Mare de Deu des Desamparats, ofrena a la que venen hòmens i dònes de tots els racons, en una festa rural o de poble. ¡Quina pena em dones, tal! Has d’eixir a vore món, aixina sabries diferenciar lo que és una Ofrena plena d’Amor i Goig i lo que feu els quatre gats en el teupoblet.

Pero si eres valencià i vius en Valéncia, no em cap en menor dubte que seràs un valencià renegat, puix si es aixina t’hauràs donat conte que la ciutat es neteja tots els dies i totes les nits, pel scarrers no veus més brutea que la normal de qualsevo ldia o de qualsevol racó del món, i al dia següent de la Nit de la Cremà, no hi ha res pels carrers, puix tenim en la nostra benvolguda Valéncia uns equips de netea que valen un ‘Potosí’, i quan la majoria mos alce mells es van a dormir havent deixat Valéncia més neta que la careta d’un chiquet de bolquers.

Aixina, tal, he de dir-te que tant de clavar-te en la nostra festa gran, en l’indumentària dels nostres fallers i falleres, i tot l’odi i els insults que has tirat en el teuartícul, a soles em val per a saber quí eres i cóm eres, i la veritatés que em dones pena a montó i, no cal que repliques ad este artícul, puix no et pense contestar res, ya he perdut suficient temps en tu, aixina que vaig a acabar este artículo dient-te el títul del mateix, ixcàtu te vages i no tornes mai.

Joan Benet Rodríguez i Manzanares