BREXIT: Adéu a les millors universitats europees

La possible eixida del Regne Unit de la Unió europea té conseqüències molt diverses. Ningú discuteix que el impacte econòmic seria molt gran, o que es perdria pes militar en la geoestratègia mundial. També suposa un greu problema per al projecte comú europeu, per tractar-se de la primera eixida d’un país de la UE, que a més s’especula que podria tenir un efecte dominó. Ara bé, les conseqüències a nivell educatiu serien també molt importants.
Actualment quan mirem els rànquings de les millors universitats del món, ens adonem que la gran majoria són als Estats Units. La poca representació europea es situa al Regne Unit. A nivell europeu, la supremacia de les universitats britàniques és indiscutible.

El model universitari britànic es basa en un finançament públic i privat i els seus esforços per impulsar la investigació són molt importants. No és casualitat el fet de ser un dels països on les universitats tenen millors estadístiques de publicacions i patents. Una part molt important del finançament depèn dels consells de finançament i els consells d’Investigació. Existeixen organismes públics no ministerials com el Higher Education Funding Council for England que no estan sotmesos al control polític directe i per tant garanteixen independència en els criteris de finançament. Un altre punt clau, es l’avaluació exhaustiva de la qualitat dels centres mitjançant enquestes i auditories. La Quality Assurance Agency estableix uns rànquings segons els mèrits de les universitats que es veuen reflectits en el finançament.

 
Si el Regne Unit vota a favor de l’eixida de la UE, els europeus, perdrem les millors universitats i un model que s’acosta a l’excel·lència acadèmica. Un model que estimula la tant important competència entre les universitats mitjançant el finançament i el prestigi internacional. Perdrem un sistema que intensifica la relació de la universitat amb el món empresarial amb molt bons resultats formant treballadors molt ben preparats i formats. Els graduats a les universitats britàniques tenen un sou mitjà més elevat que la mitjana dels de la resta d’universitats europees i unes taxes d’abandonament més baixes que les nostres. És tracta per tant d’un model educatiu d’èxit al qual hauríem d’aproximar-nos. Evidentment, els nostres estudiants podran continuar tenint accés a les universitats britàniques, però perdrem un contrapès menys regulador que fa el Regne Unit en moltes decisions.

 
La importància d’Europa al món ha vingut de la mà del progrés intel·lectual. El Brexit suposaria per tant una pèrdua molt important pel projecte comú europeu. De l’estancament que viu la Unió Europea hui en dia, només eixirem amb millor educació i més innovació. El potencial intel·lectual que suposa el Regne Unit per a nosaltres és molt gran, i la seua visió més liberal juga un paper per eliminar traves a la innovació i la investigació des de la formació superior, de la qual no hauríem de prescindir els membres de la Unió Europea.

 

Ranking TOP 10 Universidades Europeas
Ranking TOP 10 Universidades Europeas

 

Ranking TOP 10 Universidades del mundo
Ranking TOP 10 Universidades del mundo

 

 

Artículo de colaboración de Ignasi Gomis Cantó, estudiante de la UPV

 

Ir arriba