Accio Nacionalista Valenciana propone hermanar las ciudades de Singapur y Valencia

Accio Nacionalista Valenciana ha propuesto al Ayuntamiento de Valencia comenzar con las gestiones para tramitar el hermanamiento de la ciudad de Valencia con la de Singapur en consecuencia por el proceso de compra del Valencia CF por el magnate Peter Lim, procedente de dicha ciudad.

A continuación reproducimos el comunicado íntegro de ACNV:

«Considerem que la recent operacio de compra de l’entitat valenciana mes important i de mes promocio internacional, el Valencia Club de Futbol S.A.D, per part de l’empresari En Peter Lim de Singapur, es un acontenyiment historic i d’unes repercusions molt rellevants tant deportives per a l’entitat Valencia CF, com tambe per a tota la Ciutat de Valencia a nivell social, cultural i economic.

En l’objectiu d’engrandir i proyectar, mes si cap, la Ciutat de Valencia, aixina com tot el Regne de Valencia, des d’Accio Nacionalista Valenciana (ACNV) s’ha traslladat a l’Ajuntament de Valencia, i a la seua alcaldessa Na Rita Barberà, la proposta de començar les gestions per a tramitar l’AGERMANAMENT entre les ciutats de SINGAPUR i VALENCIA.

Este fet, sense dubte, representa per a la societat valenciana una gran oportunitat en la qual, tambe, deurien d’implicar-se les institucions publiques, en especial este Excm Ajuntament.

Existixen multiples factors que justifiquen la necessitat d’implicar-se i vincular-se d’una manera decidia i ferma, en benefici de la Ciutat de Valencia i dels seus ciutadans:

  1. Promocio i divulgacio en materia cultural i historica a nivell internacional de l’identitat i tradicions valencianes. Al mateix temps, permetre als valencians donar-los a coneixer les singularitats culturals i historiques de Singapur i de la seua zona.
  2. Atraure i potenciar el turisme dins d’una area geografica d’extraordinaries dimensions i possibilitats com es, en este cas, Asía i, molt en concret, l’Estat i Ciutat de Singapur, aixina com facilitar als ciutadans valencians poder coneixer Singapur.
  3. Promoure i desenrollar l’intercanvi social i cultural en Singapur, per al benefici i aprofitament mutu.
  4. Estimular i activar uns atres proyectes economics i inversions empresarials en comu, tenint en conte que Singapur es el centre neurologic de l’economia d’aquella regio i motor empresarial del surest asiatic.
  5. Facilitar i aproximar nous vinculs els quals servixquen d’acostament entre els ciutadans d’abdos ciutats, fomentant les relacions d’agermanament entre dos societats i poblacions, fins al moment, prou desconegudes entre elles, i que juntes milloraran de manera singificativa el seu futur social, cultural, economic i formatiu
  6. D’igual manera, obtindre tambe repercusio positiva en unes atres entitats deportives puix esta operacio economica-deportiva atraura a nous inversors que, davant de l’eixemple del Valencia CF, valoraran la gran implicacio i proyeccio que te el deport en la societat valenciana.

Es per tot aço, i per molts atres fins comuns favorables i ventajosos per al conjunt d’abdos ciutats, que des d’Accio Nacionalista Valenciana PROPONEM i SOLICITEM, a l’Excm. Ajuntament de Valencia, la tramitacio i desenroll d’un Comite encarregat de gestionar i dinamisar l’AGERMANAMENT de les ciutats de SINGAPUR i VALENCIA, i aixina establir els contactes pertinents en els representants institucionals de Singapur, per a poder ser plantejat i aprovat en el Ple de l’Ajuntament per a benefici de la Ciutat i de tots els ciutadans de Valencia i el seu Regne.»

Ir arriba