Paco Tarazona

Aforaments, transparència i participació en el Fòrum d’Opinió de Lo Rat Penat

Des de la transició, tres han segut les constants en la gestió dels recursos públics: el balafiament, la corrupció i les portes giratòries dirigides cap als consells d’administració de l’empresa privada. La coincidència social és ampla en el diagnòstic i en la necessitat d’actuar, enfortint la transparència i prevenint les males pràctiques. Des de EN POSITIU reduirem els número d’aforats a soles u, el cap de l’Estat. No és un caprig arbitrari, és l’us tradicional en el restant d’Estats de l’Unió Europea. L’aforament no serà més l’escut que ajude al blindage dels càrrecs públics. Ademés, redactarem una llei de transparència, a través de la qual, les distintes administracions i àrees de gestió, hauran de publicar trimestralment la part de presupost eixecutat i, en cas de produir-se, la desviació explicada del mateix. Farem que la ciutadania participe en la redacció dels presuposts, decidint el destí d’un percentage important. Suprimirem les ajudes destinades a les fundacions dels partits polítics, les quals hauran de buscar la seua pròpia finançació. Redigirem les partides destinades al cursos de formació continuada, tradicionalment gestionades per les centrals sindicals i les confederacions empresarials, cap a l’apuntalament de la formació professional (FP). Junt a l’enfortiment de la FP reglada, treballarem per a que des d’esta institució formativa i des dels departaments de tercer grau universitaris, s’habiliten cursos de capacitació i actualisació de calitat, adaptats a les exigències del mercat laboral i avalats pels diplomes acadèmics corresponents. Volem I+D+I, pero esta no cau del cel, precisa de treballadors i mamprenedors altament qualificats. Fa falta dimensionar correctament la formació d’estos colectius per a obtindre els fruits d’una collita profitosa i millor distribuïda. D’este i d’atres punts del programa de EN POSITIU, els parlarà esta vesprada, en el Fòrum d’Opinió de Lo Rat Penat, Agustí Zacarés, Responsable en Cap de Poble Democràtic.

Ir arriba