Paco Tarazona

El fórum d’opinió de Lo Rat Penat (LRP) i la vedriola de les pensions

Estem a finals d’una semana apassionant. Tots els dies tenim actes prevists. Ahir Agustí Zacarés participà en el Fòrum d’Opinió de LRP. Davant d’una sala atenta, detallà els punts del programa per àrees temàtiques. La gent es mostrà molt participativa, lo que nos congratulà. Volem una societat activa, positiva, que aporte, que contraste i que critique constructivament, aportant solucions. U dels principals adjectius que volem associar al nostre proyecte és: regeneracioniste. No nos cansem d’insistir en la necessitat d’una gestió racional, marcada per la vocació de servici i la millora de la calitat de vida. Eliminarem els gasts superflus de les administracions i les duplicitats burocràtiques, costoses i que ralenticen el funcionament d’empreses i particulars. Sí, ho farem pero no és suficient.

Volem que la societat participe de forma activa, en l’agudea analítica d’un Henry David Thoreau, sense que haja de recórrer, víctima del desencantament, a l’exili interior en la seua particular llacuna de Walden (Concord, Mass, USA). El futur, en positiu, el construïm entre tots. Per això és fonamental l’implicació social activa, articulant mecanismes de participació ciutadana. D’això hem parlat hui en LRP i de: l’eliminació de les diputacions provincials; la necessitat d’una veu forta en Madrit que defenga els interessos valencians, especialment en una factible reforma constitucional; i de la reforma de les pensions.

Anem a impedir que els sacsons demogràfics i la desocupació amenacen permanentment a les pensions. Farem que el ciutadà puga fer aportacions voluntàries a la caixa pública, sense haver de recórrer, sense impedir-li-ho tampoc, als plans i fondos privats. Volem un sistema més solidari i colaboratiu, agarrant lo millor de les reformes italiana i austríaca. Les pensions són un dret social, no un arma electoral.

No parem, ni volem, ni podem. Hui estarem, desde les 19:30 hores, en l’escola Esteban Paluzie de Catarroja. Els esperem per a ilusionar-nos junts en un futur en positiu.

Paco Tarazona

Ir arriba