Paco Tarazona

La cultura en l’última semana de campanya

La cultura en l’última semana de campanya. La campanya electoral sembla les grans voltes ciclistes, l’últim dilluns de les quals sol ser jornada de descans. Encara que tentats de parar, especialment després d’una intensa activitat, ahir férem marcha. Pegàrem cartells de matinada i desdejunàrem analisant els actes previs, en un procés continuo de gestió de calitat i millora permanent.

Com sabia qui anava a guanyar el debat, A3Media, dediquí la nit d’ahir a Macbeth de Verdi, en el Palau de les Arts (PdA). A lo llarc de les tres hores de representació, el meu cap tractà d’entendre per qué el PP pujà l’IVA a la cultura i a la ciència al 21%. S’omplin la boca parlant de turisme de calitat per a Valéncia i obvien interessadament és que l’inversió de l’estat en cultura per als valencians, en temps de Zapatero i Rajoy, és inferior a la d’atres territoris estatals. Un eixemple, el PdA rebé en 2014, 423.230 euros del Ministeri de Cultura, el Teatre Real de Madrit 8,7 millons, el Liceu de Barcelona 6,8 millons, el Teatre de la Maestrança 1.618.840 euros i l’Associació Bilbaina d’Amics de l’Òpera 500.000 euros (foralitat fiscal a banda). Poder valencià.

¿Acàs els valencians no tenim dret a la cultura? ¿hem de ser sempre moneda de canvi? ¿per quin motiu? ¿acàs els museus valencians de titularitat estatal no mereixen inversions dignes? ¿a ningú l’importa l’escasa, quan no nula, promoció del Museu de Belles Arts Sant Pio V de Valéncia, segona pinacoteca estatal? ¿El Nacional de Ceràmica González Martí, no mereix promoció? ¿a ningú li importa que el Museu d’Art Contemporàneu Vicent Aguilera Cerni de Vilafamés apenes reba subvencions estatals ni autonòmiques, quan és u dels pioners museístics d’art contemporàneu a nivell estatal i una potencial font de riquea per a la comarca de la Plana Alta? ¿Ha d’estar la Dama d’Elig en Madrit i no en la seua terra d’orige? ¿Quina és la política cultural de PP, PSOE, C’s i Podemos per als valencians? ¿la tenen? ¿no els estranya tanta pregunta sense resposta?

Volem que les capitals valencianes siguen sèu de congressos i conferències científiques, per a que generen riquea, a través d’un turisme de calitat. Fins ahí d’acort. Llavors ¿per qué les societats científiques han de fer-se carrec del 21% de l’IVA en la gestió dels events científics? Sense vore’l, segur que de tot açò és parla detalladament ahir en el debat ¿veritat? Segur.

Ir arriba