Paco Tarazona

Reforestació, tolerància, llibertat i la matraca del debat

Reforestació, tolerància, llibertat i la matraca del debat. El dilluns començà en una reunió per terres de la baronia de Torís. En l’amic Escuder, qui recentment nos donà un esglai del que s’està recuperant magníficament, hem coincidit en  la necessitat d’un pla de reforestació integral, que palie les males polítiques forestals i hidrològiques  prèvies. Açò nos ha conduït a la desertisació i a la despoblació de moltes àrees. Des de EN POSITIU  recuperarem el treball i la riquea d’estes zones, a través d’una política de reforestació respectuosa en els ecosistemes i d’un programa marc de promoció de l’agricultura ecològica, els quals permetran l’explotació sostenible dels boscs i facilitaran l’ocupació, especialment de la gent entre 26 i 45 anys, capacitada i experta en estes tasques. En esta mateixa sensibilitat migambiental, volem reduir la contaminació dels grans núcleus urbans, promovent un nou “pla renove”, el qual facilite l’adquisició de vehículs híbrits i ecològics, en menors emissions, a lo llarc dels pròxims dèu anys. També aplicarem mides que favorixquen l’equilibri entre el rec a manta i per goteig, racionalisant l’us de l’aigua i renovant els aqüífers.  En l’àmbit internacional, nos congratula la victòria de la MUD en Veneçuela – a on exigim la ràpida lliberació dels opositors condenats en juïns irregulars-, i nos preocupa enormement el creximent de l’extrema dreta en França. En la Coalició EN POSITIU rebugem els totalitarismes, les intransigències i les censures, vinguen des de la dreta o des de l’esquerra. Creem, sí, en la llibertat de pensament i d’expressió. Per això, en vàrios artículs hem denunciat la censura als poemes premiats d’Ampar Cabrera. No deixarem de solidarisar-nos en esta excelent poetesa fins a detindre est intolerable atropell per part de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Valéncia. Diem ben alt #YOSOCAMPARCABRERA. Respecte al manossejat interrogant sobre el guanyador del debat, la resposta és clara: A3media, el nou Gran Germà.

Ir arriba