independencia

Miquel Ramon Quiles

¡Com m’agradaria estar enganyat!

Me resistia a parlar del “monotema” d’actualitat. Encara que com deixar de fer-ho, si de bon dia fins a la bona nit els bombardejos son…