AVL
Miquel Ramon Quiles

De la Santa Inquisició

  Un veí de Russafa, el Mestre Ripoll, promovia l’ensenyança llaica i va ser condenat a mort, el mataren aforcat, i una volta mort el…